Partner: OnderhoudNL

Het duurzamer maken van de schilderssector.

Eind 2019 hebben de SchildersVanNu met branchevereniging OnderhoudNL een intentieverklaring ondertekend waarin we onze relatie borgen. Doel van de samenwerking is dat de SchildersVanNu, als netwerkpartner, helpen met het verduurzamen van de sector schilders van OnderhoudNL. Ernst de Nobel nam daarvoor zetel in het bestuur van de Sector Schilders.

Inmiddels is er een beleidsplan opgesteld waarin een aantal ambities aan het papier zijn toevertrouwd. Zo gaan we o.a webinars over duurzaamheid geven. Ook zijn wij bezig met  het opzetten van kwantificeerbare (deel)certificaten in de schildersvakopleiding, met duurzaamheid als speerpunt. Verder wordt er gekeken naar het doorontwikkelen van het ‘Milieukeurmerk Schildersprojecten’, een ontwikkelingstool voor bedrijven die duurzaamheid binnen de organisatie een plek willen geven. Kortom er zijn een aantal mooie dingen in gang gezet.

De bouwsector in NL is verantwoordelijk voor 35% van de uitstoot van CO2. Het is daarom nodig dat we vanuit OnderhoudNL onze verantwoordelijk nemen t.a.v. deze problematiek. We zijn nog lang niet waar we willen zijn. Door middel van  ‘best practices’ gaan we laten zien dat duurzaamheid niet alleen noodzakelijk maar ook leuk is, om je als bedrijf mee bezig te houden.

Haken jullie aan?

20 NOVEMBER 2019

onderhoudnl ecocoatings

ONDERHOUDNL IN ZEE MET SCHILDERSVANNU

OnderhoudNL en duurzaamheidsplatform SchildersVanNu slaan de handen ineen. Ernst de Nobel neemt zitting in het bestuur van de ondernemingsorganisatie.

Dat maakten beide partijen gisteravond bekend op het jaarlijkse congres van OnderhoudNL in Nieuwegein. In het voorjaar willen ze met ‘concrete activiteiten’ komen.

Beide partijen denken zo meer impact te kunnen hebben dan ze afzonderlijk van elkaar kunnen. SchildersVanNu wil de verfplas verduurzamen en kan via OnderhoudNL een groter publiek bereiken en zal door de samenwerking verlost zijn van administratieve rompslomp. Ernst de Nobel zal Onderhoud NL een stapje verder helpen met een groene manier van denken.

Hoofdgast klimaatjournalist en beroepsavonturier Bernice Notenboom hield een alarmistisch betoog met videobeelden. Verder werd alvast gedacht aan mogelijke presentaties en lezingen in de toekomst.

Al met al moet het klimaat in een ‘hogere ambitieversnelling’, was de eensluidende conclusie, en dat hopen OnderhoudNL en SchildersVanNu samen te bereiken. Samen wordt een plan gemaakt voor 2020 met concrete activiteiten.

Beide partijen denken zo meer impact te kunnen hebben dan ze afzonderlijk van elkaar kunnen. SchildersVanNu wil de verfplas verduurzamen en kan via OnderhoudNL een groter publiek bereiken en zal door de samenwerking verlost zijn van administratieve rompslomp. Ernst de Nobel zal Onderhoud NL een stapje verder helpen met een groene manier van denken.

Hoofdgast klimaatjournalist en beroepsavonturier Bernice Notenboom hield een alarmistisch betoog met videobeelden. Verder werd alvast gedacht aan mogelijke presentaties en lezingen in de toekomst.

Al met al moet het klimaat in een ‘hogere ambitieversnelling’, was de eensluidende conclusie, en dat hopen OnderhoudNL en SchildersVanNu samen te bereiken. Samen wordt een plan gemaakt voor 2020 met concrete activiteiten.