Partner: Sharepeople

Nieuwe tijden vragen om nieuwe oplossingen.

De enorme grote groep zzp-ers in Nederland heeft afgelopen jaren gezorgd dat er langzamerhand een debat is ontstaan over het nieuwe werken. De regels vanuit de overheid zijn nog geworteld in de verzuiling, een fenomeen dat inmiddels al lang niet meer functioneel is in onze maatschappij.

Ook de oplossingen op verzekerings en pensioen gebied vragen dus om moderne oplossingen. Een van die oplosssing is de zogenaamde AOV-verzekering, die voor de meeste zzp-ers onbetaalbaar is. Ik ben dan ook blij dat ikzelf sinds een aantal jaar een zeer tevreden deelnemer ben van Sharepeople.

Sharepeople is een betaalbaar alternatief voor de veel te dure AOV-oplossing die verzekeraars aanbieden. Het is eigenlijk een broodfonds 2.0, d.w.z. een schenkkring, waar je vanuit solidariteit met de andere deelnemers elkaar door een periode van ziekte helpt. Laagdrempelig, betaalbaar en, ook niet onbelangrijk, goed geregeld. Door gebruik te maken van een ARBO-dienst is het veel minder fraudegevoelig dan een broodfonds, en door de schaalgrote zijn de kosten veel lager. Bijkomend voordeel is ook nog eens dat Sharepople middels deelname aan de @Werkvereniging de modern werkenden in Den Haag op de kaart zet

Haak je ook aan?